ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.6

นายสมฤทธิ์ น้อมนอบ
ครู คศ.3