ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5

นางสมควร คำทิพย์
ครู คศ.3