ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทศบาลตำบลเขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อย
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาย้อย บางส่วนของตำบลสระพัง ตำบลบางเค็มทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลทับคาง
 
เข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลเขาย้อย http://www.khao-yoi-minicip.go.th/webboard/reply.php?board_id=00065
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเขาย้อย มีชื่อตามชื่อของภูเขา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ หมู่ 5 ต.เขาย้อย ภูเขานี้มีชื่อว่า "เขาย้อย" ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลเขาย้อย" โดยใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 เป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเขาย้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 56.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,337.50 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,025 คน และจำนวนหลังคาเรือน 679 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ถ้ำเขาย้อย
2. หมู่บ้านท่องเที่ยว (ศูนย์วัฒนธธรรมไทยทรงดำ)
3. ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
4. สนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ท