ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงบ้านเขาย้อยร่มเย็น

 

เนื้อร้อง  นางสุรินทร์  อิสมันยี 

ใต้ร่มเงาเขาย้อยเราร่มเย็น

    เหมือนดั่งเป็นร่มใจได้พักพิง

    งามขุนเขาปวงเรานั้นภูมิใจยิ่ง

    ประจักษ์จริงคือความงามแห่งน้ำใจ

            บ้านเขาย้อยนามนี้ที่รักมั่น

        แหล่งสถานการศึกษาประชาร่วมใจ

        ดั่งเบ้าหลอมน้อมนำคุณธรรมยิ่งใหญ่

        จึงเกรียงไกรนามประจักษ์ด้วยศักดิ์ศรี

                ช่างงามล้ำลีลาวดีคลี่ดอกบาน

            ลมพลิ้วผ่านขาวสะพรั่งข้างริมวิถี

            กลิ่นกรุ่นหอมน้อมคำนึงถึงทุกชีวี

            ให้ปวงเรารักสามัคคีมิเสื่อมคลาย

                    ใต้ร่มเงาบ้านเขาย้อยเรากล้าแกร่ง

                ก้าวมั่นด้วยแรงแห่งปัญญาการศึกษาให้

                เรียน เล่นรู้ ซึ้งในคุณครูเมตตารักใคร่

                อบอุ่นใจไปนิรันดร์ในบ้านเขาย้อย
 
***คลิกเพื่อฟังเพลงบ้านเขาย้อยร่มเย็น***