ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเขาย้อย
หมู่ที่ 5 บ้านเขาย้อย   ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เบอร์โทรศัพท์ (032) 562259
Email : 1.bankhaoyoi@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :